İç Mimarlık Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

Bölüm, tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, mekân tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirmesi, çevresel analizler ve katılımcı tasarım süreçleri ile kullanıcı ihtiyaçlarının ve tercihlerinin belirlenmesi ve bunların tasarımlara yansıtılması bölümün eğitiminde özgün bir vurgu olarak yer almaktadır.

Çağdaş ve disiplinler arası bir eğitim modeli yaklaşımıyla geliştirilmiş olan ders programı İç Mimarlık Proje Stüdyosu çevresinde kurgulanmıştır. Teknik dersler uygulamalar yoluyla anlatılmakta ve bilgisayar destekli tasarım ve sunum tekniklerinin ön planda tutulduğu küçük gruplarla yapılmaktadır. Bölüm iç mimarlık eğitiminde sadece iç mekân odaklı değil, tekil üründen mimari ve kent ölçeğine kadar algılama ve sorgulama becerisine sahip, tarihi doku içinde çalışma duyarlılığı gösterebilen ve bu duyarlılığı yaratıcılığa dönüştürebilen tasarımcılar yetiştirmektedir.

Mezunlar yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lisansüstü programlarına kabul edilmekte ve başarı ile tamamlamakta olup yerli ve yabancı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofislerinde tasarım ve uygulama alanlarında, mobilya üretim firmaları ve inşaat şirketlerinde veya serbest olarak çalışmaktadırlar.

Bölüm’ün eğitim dili Türkçe’dir.

Vizyon: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, çağın gereklerine uygun ve öğrenci merkezli bir eğitim ve öğretim programı izlemek. Sorumluluk alabilen, zamanın değerini kavramış, onu etkin kullanabilen, araştıran, bilimsel, teknolojik, sanatsal ve düşünsel yönleri meslek pratiğine aktarabilecek bilgi ve becerileri kazanmış meslek insanları yetişmek İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün vizyonu olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda;
Araştırma, eğitim, uygulama odaklı bir eğitim vermek
Ulusal, uluslar arası eşdeğerlilik ölçütlerini karşılayan bir eğitim programı izlemek ve kurumsal yapılanmayı sağlamak
Benzer ulusal ve uluslar arası bölümlerle her düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılım yollarını sağlamak, çeşitli iletişim ve işbirlikleri ortamlarını oluşturmak (Erasmus ve benzeri değişim programları ile). Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de artan refah düzeyi yönlendirmeli talep-arza bağlı, bir çağdaş gereksinim olarak yerini alan iç mimarlık eğitimi, öğrencilerine toplumu kültürel ve entelektüel değerler ve kazanımlarla donatmaya yardımcı olma duyarlılığını kazandırmak, vizyonumuzun önemli bir yönüdür.

Misyon: Sanat, tasarım ve çevre konularına, özgün eserle katkıda bulunabilecek, günümüz ve yakın geleceğin gereksinim ve isteklerini izleyen, yaşam mekanlarının; özel veya kamusal donatı ilişkilerini estetik, ekonomik, çağdaş çözümler üreterek karşılamaya çalışan, araştırmacı, ulusal ve uluslar arası platformlarda yarışabilecek meslek insanları; tasarımcılar-iç mimarlar, toplumun sanat ve tasarım açısından, tasarım ürünleri aracılığı ile eğitilmesine ve aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek duyarlı bireyler yetiştirmek,
Bunları yerine getirirken kentin, bölgenin, ülkenin iç mimarlık sorunlarını araştırmak ve çözümler geliştirmek, çeşitli yerel, bölgesel sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk duyarlılığı kapsamı içinde işbirlikleri geliştirmek, araştırma ve tasarımların da yetiştirdiği mezunları ile uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır.