İç Mimarlık Bölümü

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Emre ENGİN

İç Mimarlık Bölümü

hemre.engin@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes ATAMAN

İç Mimarlık Bölümü

mukaddes.ataman@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ü. Pınar KÜÇÜK

İç Mimarlık Bölümü

pinar.kucuk@avrasya.edu.tr

Öğr. Gör. Elif Merve BEKAROĞLU

İç Mimarlık Bölümü

elif.bekaroglu@avrasya.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Havva Beril BAL

İç Mimarlık Bölümü

beril.bal@avrasya.edu.tr

 

Öğr. Gör. Berrin TUZCUOĞLU

İç Mimarlık Bölümü

berrin.tuzcuoglu@avrasya.edu.tr

 

Arş. Gör. Zeynep Nilsun KONAKOĞLU

İç Mimarlık Bölümü

nilsun.konakoglu@avrasya.edu.tr

Arş. Gör. Ümran SOFUOĞLU

İç Mimarlık Bölümü

umran.sofuoglu@avrasya.edu.tr