Misyon ve Vizyon

Misyon
Sanat, tasarım ve çevre konularına, özgün eserle katkıda bulunabilecek, günümüz ve yakın geleceğin gereksinim ve isteklerini izleyen, yaşam mekanlarının; özel veya kamusal donatı ilişkilerini estetik, ekonomik, çağdaş çözümler üreterek karşılamaya çalışan, araştırmacı, ulusal ve uluslar arası platformlarda yarışabilecek meslek insanları; tasarımcılar-iç mimarlar, toplumun sanat ve tasarım açısından, tasarım ürünleri aracılığı ile eğitilmesine ve aydınlatılmasına katkıda bulunabilecek duyarlı bireyler yetiştirmek,
Bunları yerine getirirken kentin, bölgenin, ülkenin iç mimarlık sorunlarını araştırmak ve çözümler geliştirmek, çeşitli yerel, bölgesel sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk duyarlılığı kapsamı içinde işbirlikleri geliştirmek, araştırma ve tasarımların da yetiştirdiği mezunları ile uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır.

Vizyon
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, çağın gereklerine uygun ve öğrenci merkezli bir eğitim ve öğretim programı izlemek. Sorumluluk alabilen, zamanın değerini kavramış, onu etkin kullanabilen, araştıran, bilimsel, teknolojik, sanatsal ve düşünsel yönleri meslek pratiğine aktarabilecek bilgi ve becerileri kazanmış meslek insanları yetişmek İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün vizyonu olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda;
Araştırma, eğitim, uygulama odaklı bir eğitim vermek
Ulusal, uluslar arası eşdeğerlilik ölçütlerini karşılayan bir eğitim programı izlemek ve kurumsal yapılanmayı sağlamak
Benzer ulusal ve uluslar arası bölümlerle her düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılım yollarını sağlamak, çeşitli iletişim ve işbirlikleri ortamlarını oluşturmak (Erasmus ve benzeri değişim programları ile). Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de artan refah düzeyi yönlendirmeli talep-arza bağlı, bir çağdaş gereksinim olarak yerini alan iç mimarlık eğitimi, öğrencilerine toplumu kültürel ve entellektüel değerler ve kazanımlarla donatmaya yardımcı olma duyarlılığını kazandırmak, vizyonumuzun önemli bir yönüdür.